Asbestilaki ja terveys

Lain mukaan jokaisessa ennen vuotta 1994 valmistuneessa asuintalossa pitää tehdä asbestikartoitus ennen remonttia. Kartoitus on myös hyödyllinen ennen ostoa, jotta ostaja välttyy ikäviltä yllätyksiltä ja kalliilta lisäkustannuksilta.

Asbestia käytettiin rakentamisessa Suomessa 1920-luvulta vuoteen1994 asti. Käytännössä kaikissa noina vuosina rakennetuissa taloissa on asbestia, jota käytettiin muun muassa putkieristeissä, kiinnityslaasteissa, rakennuslevyissä ja ilmastointikanavissa.

Asbestipöly on terveydelle erittäin vaarallista. Keuhkoihin hengityksen kautta päästyään se aiheuttaa keuhkosyöpää ja monia muita vakavia sairauksia. Kun asbesti on päässyt elimistöön, se ei poistu koskaan. Suomessa kuolee asbestiin aiheuttamiin tauteihin noin 800 ihmistä vuodessa.